przyrząd

przyrząd
1. appareil
2. curvimètre
3. dispositif
4. fluviomètre
5. gadget
6. instrument
7. intégrateur
8. lactodensimètre
9. machin
10. oléomètre
11. outil
12. pare-feu
13. percolateur
14. polissoir
15. porte-amarre
16. pèse-sel
17. remontoir
18. tapette
19. uromètre
20. vide-pomme

Słownik Polsko-Francuski . . 2008.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • przyrząd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. przyrządądzie {{/stl 8}}{{stl 7}} złożone urządzenie techniczne służące do wykonywania określonej czynności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyrządy pomiarowe, celownicze, nawigacyjne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przyrząd — m IV, D. u, Ms. przyrządądzie; lm M. y «urządzenie techniczne, zwykle o niewielkich rozmiarach, o konstrukcji ściśle dostosowanej do pełnienia określonych funkcji mających na ogół charakter pomocniczy, nie służące do przetwarzania energii»… …   Słownik języka polskiego

 • fotoelektryczny — ∆ fiz. Zjawisko fotoelektryczne «powstawanie zmian stanu elektrycznego ciała w wyniku padania na nie promieniowania elektromagnetycznego; tłumaczy się wzrostem energii elektronów w ciele wskutek pochłaniania fotonów; fotoemisja» ∆ Komórka… …   Słownik języka polskiego

 • kątownik — m III, D. a, N. kątownikkiem; lm M. i 1. bud. techn. «przyrząd stalowy w kształcie kąta prostego o równych lub nierównych ramionach używany do konstrukcji budowlanych lub okuć stolarskich» 2. bud. techn. «przyrząd do bezpośrednich pomiarów i… …   Słownik języka polskiego

 • kompas — m IV, D. u, Ms. kompassie; lm M. y «przyrząd do określania kierunków na powierzchni ziemi, wykorzystujący właściwości igły magnetycznej osadzonej obrotowo w kole z podziałką; używany do orientowania się w nieznanym terenie, stosowany w geodezji,… …   Słownik języka polskiego

 • przetwornik — m III, D. a, N. przetwornikkiem; lm M. i 1. techn. «przyrząd lub urządzenie przetwarzające jedną wielkość fizyczną na inną, stosowane w elektronice, automatyce, elektrotechnice i in. (np. mikrofon, głośnik, silnik, czujnik)» Przetwornik… …   Słownik języka polskiego

 • pisak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyrząd służący do pisania lub rysowania umieszczonym w nim tuszem lub rzadziej atramentem; flamaster, mazak : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kolorowe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • chyłomierz — m II, D. a; lm M. e, D. y ( ów) 1. lotn. mors. «przyrząd pokładowy wskazujący pochylenie samolotu albo statku względem poziomu, wzdłuż jego osi podłużnej lub poprzecznej» 2. techn. «w kolejnictwie: przyrząd do sprawdzania wysokości obu szyn toru… …   Słownik języka polskiego

 • ciągomierz — m II, D. a; lm M. e, D. y ( ów) techn. «przyrząd do pomiaru siły ciągu spalin lub powietrza w przewodach gazowych, np. kominowych» ∆ Ciągomierz klapowy «przyrząd do pomiaru natężenia przepływu cieczy» …   Słownik języka polskiego

 • cyklometr — m IV, D. u, CMs. cyklometrtrze; lm M. y 1. «przyrząd do mierzenia łuku koła» 2. «przyrząd do rejestrowania obrotów koła pojazdu» ‹cykl + gr.› …   Słownik języka polskiego

 • dawkownik — m III, D. a, N. dawkownikkiem; lm M. i ∆techn. Dawkownik czasu «przyrząd odmierzający czas potrzebny do przebiegu określonego procesu» ∆Dawkownik energii «przyrząd odmierzający ilość energii elektrycznej potrzebnej w danym procesie» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”